Hướng dẫn quy trình thi công sơn đá HODASTONE

 

Thi công sơn đá Hòa Bình tại gian hàng VietBuild 2011
        
Quy trình thi công sơn đá là một tài liệu kỹ thuật tối quan trọng, nhằm quy định các bước xử lý và các thông số kỹ thuật cần tuân thủ để sản phẩm sơn đá Hodastone đạt được chất lượng cao nhất trong thi công.
 
Đây cũng là một trong những yếu tố mà Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình buộc các nhà thầu phụ và đối tác sử dụng vật tư sản phẩm sơn đá trong cam kết bảo hành sản phẩm hoàn thiện dành cho sơn đá Hodastone. 

 Sơn Gấm HodaTexture và phểu phun sơn đá  
        
Cập nhật quy trình thi công sơn đá Hodastone của HBP
 

 
Thi công sơn đá Hòa Bình tại Đại Học Bình Dương
 
Trưng bày sản phẩm sơn đá Hodastone
Hotline tư vấn miễn phí: 0934588800
Zalo
0934588800