GIỚI THIỆU

Kỷ yếu công ty

Đến năm 1995, lần đầu tiên sơn đá được sản xuất tại Việt Nam với nguyên liệu đá Granite thiên nhiên trong nước và keo ngoại nhập mang thương hiệu Hodastone góp mặt trên thị..

Giới thiệu

Trong lĩnh vực xây dựng, không phải bây giờ người ta mới nghĩ đến cái đẹp & sự bền vững. Mà từ xa xưa, cái đẹp & sự bền vững của lĩnh vực xây dựng..