Swan bay - Lotus Garden

 

SWAN BAY

Mã sản phẩm: 

HDG 162.143

Địa chỉ:

hòn đảo Đại Phước, huyện Nhơn Rạch, tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư: 

Tập đoàn Swan City 

Diện tích thi công:

2500 m2

Thời gian thi công:

2017