Saigon - Vĩnh Long Hotel

KHÁCH SẠN SÀI GÒN - VĨNH LONG

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Chủ đầu tư:

Sài Gòn Tourist

Diện tích thi công:

15002

Thời gian thi công:

2016