SaiGon Pavillon

 

SAIGON PAVILLON

Mã sản phẩm:

HGM 121.042

Địa chỉ:

Số 55 đường bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Phú Hưng Gia

Diện tích thi công:

300m 2

Thời gian thi công:

2012