Novotel - Nha Trang

 

NOVOTEL - NHA TRANG

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

50 Trần Phú, Nha Trang

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Hải Yến

Diện tích thi công:

2000  m 2

Thời gian thi công:

2009