Nhà Xưởng Việt Tiến - Gò Công

 

 

NHÀ XƯỞNG  VIỆT TIẾN 

Mã sản phẩm: 

HGM 151.042 - HGM 2038 - HPS 151.005 - HGM 151.006

Địa chỉ:

Gò Công, Tiền Giang

Chủ đầu tư: 

Công ty Cổ Phần May Việt tiến

Diện tích thi công:

8100 m2

Thời gian thi công:

2017