Nhà Xưởng KCX Tân Thuận

 

NHÀ XƯỞNG  KCX TÂN THUẬN

Mã sản phẩm: 

HGM 1759

Địa chỉ:

KCX Tân Thuận, Quận 7

Chủ đầu tư: 

Công ty TNHH Tân Thuận

Diện tích thi công:

238.22 m2

Thời gian thi công:

2015