Nhà điều hành ACV Hàng Không Miền Nam

NHÀ ĐIỀU HÀNH ACV HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

Mã sản phẩm: 

HGM 1148

Địa chỉ:

58 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM

Chủ đầu tư: 

Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Diện tích thi công:

969.03 m2

Thời gian thi công:

2012