MC Bình Dương Plaza

 

 

MC BÌNH DƯƠNG PLAZA

Mã sản phẩm: 

HGM 1139 - HGM 1166

Địa chỉ:

Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: 

Công ty TNHH Thanh Lễ

Diện tích thi công:

8131.9 m2

Thời gian thi công:

2012