Lexington Residence

LEXINGTON RESIDENCELEXING

Mã sản phẩm: 

HGM 151 042

Địa chỉ:

67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: 

Tập đoàn Novaland

Diện tích thi công:

3, 028 m2

Thời gian thi công:

2015