Khách Sạn Sofitel Plaza Sai gon

KHÁCH SẠN SOFITEL PLAZA SAIGON

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Công ty Xây dựng TRANSFIELD - Hàn Quốc

Diện tích thi công:

3200 2

Thời gian thi công:

2009