Khách sạn Movempick Saigon

 

MOVENPICK SAIGON

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu (HTP 1677)

Địa chỉ:

253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Chủ đầu tư:

 VinaCapital

Diện tích thi công:

621 2

Thời gian thi công:

2012