Khách sạn Brilliant - Đà Nẵng

 

KHÁCH SẠN BRILLIANT 

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

162 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Ngũ Long

Diện tích thi công:

1200  m 2

Thời gian thi công:

2011