KCN Amata - Đồng Nai

 

KCN AMATA

Mã sản phẩm: 

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: 

Tập Đoàn Amata

Diện tích thi công:

700 m2

Thời gian thi công:

2012