Icon 56

ICON 56

Mã sản phẩm:

HSS 141.042

Địa chỉ:

56 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Novaland Group

Diện tích thi công:

2409.75 m 2

Thời gian thi công:

2015