Học Viện Phật Giáo Việt Nam

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Mã sản phẩm: 

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

716, Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: 

Học Viện Phật Giáo Việt Nam

Diện tích thi công:

1000 m2

Thời gian thi công:

2012