Đà Lạt Edensee Resort & Spa

ĐÀ LẠT EDENSEE 

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

Khu VII.2, Đà Lạt

Chủ đầu tư:

Edensee Lake Resort & Spa

Diện tích thi công:

3200 2

Thời gian thi công:

2018