Chùa Vạn Đức

 

 

CHÙA VẠN ĐỨC

Mã sản phẩm: 

HSS 205

Địa chỉ:

502 đường Tô Ngọc Vân, khu phố 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: 

Chùa Vạn Đức

Diện tích thi công:

560m2

Thời gian thi công:

2016