Chùa Linh Phong (Chùa Ông Núi) - Bình Định

 

 

CHÙA LINH PHONG

Mã sản phẩm: 

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định

Chủ đầu tư: 

VinGroup

Diện tích thi công:

7000 m2

Thời gian thi công:

2017