Bàu Bàng - Bình Dương

 

KCN - ĐÔ THỊ BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

thuộc xã Lai Hung và Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: 

TCT Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp -  Becamex IDC

Diện tích thi công:

2500 m 2

Thời gian thi công:

2010